FANDOM


Tương tự như Ignition Effects của quái thú, một số Bài Phép có một Ignition-like Effect yêu cầu người điều khiển lá bài đó phải kích hoạt thủ công vào Giai đoạn Chính 1 hoặc 2 của họ.

Kích hoạt lá bài "Fusion Gate" (đặt lên sân hay lật mặt-ngửa) thì không Triệu Hồi Đặc biệt quái thú ngay, vì vậy tại thời điểm đó, cả "Royal Oppression" hoặc "Solemn Warning" không thể được kích hoạt để phản hồi lại.

Kích hoạt Ignition-like Effect thì không giống như kích hoạt một lá bài, vì vậy nếu sau đó bạn kích hoạt Ignition-like effect của "Valhalla, Hall of the Fallen", "Royal Oppression" vẫn có thể dùng để vô hiệu hiệu ứng đó, nhưng "Solemn Warning" thì không thể. Điều này là do hiệu ứng của "Royal Oppression" nói rằng nó có thể vô hiệu sự kích hoạt của hiệu ứng, còn "Solemn Warning" chỉ có thể dùng để vô hiệu sự kích hoạt của lá bài.

Ví dụ

ShardofGreed-BP02-EN-R-1E

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.