FANDOM


Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
(ばく)(りゅう)(けん)()イグニスター(プロミネンス)
IgnisterProminencetheBlastingDracoslayer-CORE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ばく
りゅう
けん
しイグニスター
プロミネンス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばく
りゅう
けん
イグニスターP
プロミネンス
 Tên Nhật (rōmaji) Bakuryūkenshi Igunisutā Purominensu
 Tên Hàn 폭룡검사이그니스타P(프로미넌스)
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2850 / 0
 Mã số 18239909
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.