Ignister A.I.Land
イグニスターAi(アイ)ランド
IgnisterAILand-IGAS-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Mẫn Tiệp Kiến Thể Hòn Đảo A.I.
 Tên Nhật (Kana) イグニスター
Ai
アイランド
 Tên Nhật (Chuẩn) イグニスターAi
アイ
ランド
 Tên Nhật (rōmaji) Igunisutā Ai Rando
 Tên Hàn 이그니스터 Ai(아이)랜드
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 59054773
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.