FANDOM


Ignis (イグニス, Igunisu) là những AI có ý thức tự chủ trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS, được tạo ra bởi Tiến sĩ Kogami. Chúng tạo ra Cyberse.[1] Theo lời của Revolver, các Ignis đang cố gắng chinh phục hệ thống mạng.[1]

Tạo hình

Ngoại hình

Ignis nghĩa là "lửa" trong tiếng Latin. Tiến sĩ Kogami đã đặt tên cho chúng dựa theo truyền thuyết kẻ trộm ngọn lửa, mà ý là ngọn lửa cấm đã cho phép con người tiến hóa vượt trội.[1]

Thư viện ảnh

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 1,2 Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 11: "Khẩu Pháo Gầm Thét - Pháo Hoàn"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.