FANDOM


Igknight Templar
イグナイト・ドラグノフ
IgknightTemplar-CORE-EN-UR-1E
 Tên Nhật イグナイト・ドラグノフ
 Tên Nhật (rōmaji) Igunaito Doragunofu
 Tên Nhật (Dịch) Igknight Dragnov
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1700 / 1300
 Mã số 97024987
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.