Igknight Paladin
イグナイト・マスケット
IgknightPaladin-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật イグナイト・マスケット
 Tên Nhật (rōmaji) Igunaito Masuketto
 Tên Nhật (Dịch) Igknight Musket
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1400 / 1900
 Mã số 24019092
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.