FANDOM


Ice Princess Zereort
(れい)(ちょう)()リオート・ハルピュイア
IcePrincessZereort-JOTL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
ちょう
きリオート・ハルピュイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
ちょう
リオート・ハルピュイア
 Tên Nhật (rōmaji) Reichōki Riōto Harupyuia
 Tên Nhật (Dịch) Reort Harpyia, the Sub-Zero Bird Princess
 Tên Hàn 영조희 리오트 할퓨이어
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 13183454
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.