FANDOM


Hysteric Fairy
ヒステリック天使(エンジェル)
HystericFairy-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana) ヒステリック
天使
エンジェル
 Tên Nhật (Chuẩn) ヒステリック天使
エンジェル
 Tên Nhật (rōmaji) Hisuterikku Enjeru
 Tên Nhật (Dịch) Hysteric Angel
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 500
 Mã số 21297224
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.