FANDOM


Hypnosister
ヒュプノシスター
Hypnosister-DUEA-EN-SR-UE
 Tên Nhật ヒュプノシスター
 Tên Nhật (rōmaji) Hyupunoshisutā
 Tên Hàn 더 듀얼리스트 어드벤트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1400
 Mã số 22200403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.