FANDOM


Hyper Synchron
ハイパー・シンクロン
300px-HyperSynchron-DL17-EN-R-UE-Purple
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1600/800
Mã số 40348946
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống Mộ bài cho sự Triệu hồi Đồng bộ mộ quái thú Loại-Dragon: quái thú đó tăng 800 ATK, và loại quái thú Mặt-ngửa đó ra khỏng cuộc chơi trong Lượt kết thúc của bạn.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for the Synchro Summon of a Dragon-Type monster: That monster gains 800 ATK, also banish that face-up monster during the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.