FANDOM


Hyper Galaxy
  • Nhật: ハイパー・ギャラクシー
  • Romaji: Haipā Gyarakushī
  • Việt: Siêu Việt Ngân Hà
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Hi sinh 1 quái thú ngửa mặt trên sân mỗi bên có CÔNG 2000 trở lên; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ tay, Bộ bài hoặc Mộ của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hyper Galaxy Use a monster with an ATK of 2000 or more on your opponent's field and a monster with an ATK of 2000 or more on your own field to Special Summon a monster that meets the summoning conditions from your deck, hand, or graveyard.
Nhật 相手場の攻撃力2000以上のモンスターと自分場の攻撃力2000以上のモンスターで召喚条件に合うモンスターをデッキ・手札・墓地から特殊召喚できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.