FANDOM


Hyper-Rank-Up-Magic Ultimate Force
 • Nhật: HRUM
  ハイパーランクアップマジック
  -アルティメット・フォース
 • Kana:
  HRUM
  ハイパーランクアップマジック-アルティメット・フォース
 • Romaji: Haipā Rankuappu Majikku - Arutimetto Fōsu
 • Việt: Siêu Nâng Hạng Pháp Sức Mạnh Tối Thượng
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 Quái thú Bứt phá "Utopic" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Bứt phá từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Number" Hạng 10, bằng cách dùng nó làm Nguyên liệu Bứt phá. (Chuyển nhượng các nguyên liệu đã gắn vào nó cho quái thú được Triệu hồi.) Sau đó, gắn lá này vào quái thú được Triệu hồi làm nguyên liệu.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hyper-Rank-Up-Magic Ultimate Force Target 1 "Utopic" Xyz Monster you control; Xyz Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 "Number" monster, by using it as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) Then, attach this card to the Summoned monster as an Xyz Material.
Nhật 自分フィールド上の「ホープ」と名のついたモンスターエクシーズ1体を選択して発動する。「No.」と名のついたランク10のモンスターエクシーズ1体を、自分のエクストラデッキから、選択したモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できる。その後、このカードをこのカードの効果でエクシーズ召喚したモンスターエクシーズの下に重ねてエクシーズ素材とする。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.