FANDOM


Hyozanryu
Cấp sao

7 ★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2100 / 2800

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác