Ma huyễn long huyền thoại.

Wyrm (Japanese: (げん)(りゅう) Genryū, "Phantom Dragon" hoặc "Illusion Dragon", Việt: Ảo Long, Huyễn Long) là một Loại Quái thú được giới thiệu trong Duelist Alliance. Đây là một Loại mới sau Psychic, không tính Creator GodDivine-Beast.

Tên của Loại này chính là 1 từ trong Thần thoại Đức dùng chỉ về loài Rồng.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.