FANDOM


Hunter Dragon
ハウンド・ドラゴン
HunterDragon
Loại bài Quái thú Thường
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon
ATK/DEF 1700/100
Mã số 96005454
Mô tả Tiểu sử
Con rồng này đã hạ vô số con mồi với những chiếc nanh sắc nhọn của nó. Nó tấn công rất nhanh, vì nếu không tấn công trước, nó rất dễ bị phản công lại.
English Description
This dragon has taken down countless prey with its sharp fangs. It strikes very quickly, because if it does not strike first, it is vulnerable to a counter-attack.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.