FANDOM


Hundred Eyes Dragon
ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン
HundredEyesDragon-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Việt Bách Nhãn Long
 Tên Nhật ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Wanhandoreddo Ai Doragon
 Tên Nhật (Dịch) One-Hundred Eye Dragon
 Tên Hàn 원헌드레드 아이 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 95453143
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.