FANDOM


Humanoid Slime
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

800 / 2000

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác