FANDOM


Hot Red Dragon Archfiend Bane
  • Nhật: 琰魔竜 レッド・デーモン・ベリアル
  • Kana: えんまりゅう レッド・デーモン・ベリアル
  • Romaji: Enmaryū Reddo Dēmon Beriaru
  • Việt: Giáng Ma Long Hoàng - Xích Vương Long
Khác:
Red Dragon Red Dragon Burial
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

3500 / 3000

Khi lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Điều Phối cùng Cấp (1 từ Bộ bài và 1 từ Mộ của bạn), hiệu ứng của chúng bị phủ nhận.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hot Red Dragon Archfiend Bane When this card has inflicted battle damage, it can Special Summon one tuner monster each from the Graveyard and your deck. Both tuners must have the same LV, and their effects will be negated.
Nhật このカードが戦闘ダメージを与えた時 墓地とデッキから同じレベルのチューナーモンスター1体ずつを効果を無効にして特殊召喚できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.