FANDOM


Hot Red Dragon Archfiend Abyss
(えん)()(りゅう) レッド・デーモン・アビス
HotRedDragonArchfiendAbyss-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Giáng Ma Long Hoàng - Xích Ngục Long
 Tên Nhật (Kana)
えん
りゅう レッド・デーモン・アビス
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
りゅう
レッド・デーモン・アビス
 Tên Nhật (rōmaji) Enmaryū Reddo Dēmon Abisu
 Tên Nhật (Dịch) Jeweled Demon Dragon - Red Daemon Abyss
 Tên Hàn 염마룡 레드 데몬 어비스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2500
 Mã số 09753964
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.