FANDOM


Hot Red Dragon Archfiend
(えん)()(りゅう) レッド・デーモン
HotRedDragonArchfiend-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Giáng Ma Long Hoàng - Xích Long
 Tên Nhật (Kana)
えん
りゅう レッド・デーモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
りゅう
レッド・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Enmaryū Reddo Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Jeweled Demon Dragon - Red Daemon
 Tên Hàn 염마룡 레드 데몬
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 39765958
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.