FANDOM


Hope Magician
()(ぼう)()(じゅつ)()
HopeMagician-VJMP-JP-OP
 Tên Việt Thuật Sĩ Ước Vọng
 Tên Nhật (Kana)
ぼうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kibō no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.