FANDOM


Dòng 4: Dòng 4:
 
{{CardTable2
 
{{CardTable2
 
|vilore = Vào [[Giai đoạn Chính]] của bạn: Bạn có thể [[trả lại]] lá [[mặt-ngửa]] này từ [[sân]] về [[tay]]. Vào [[Bước Thiệt hại]] của đôi bên, khi [[quái thú]] [[QUANG]] bạn [[điều khiển]] [[chiến đấu]]: Bạn có thể [[đưa]] lá này từ tay bạn vào [[Mộ bài]]; quái thú đó tăng thêm [[ATK]] bằng với ATK của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, cho đến hết [[lượt]] này.
 
|vilore = Vào [[Giai đoạn Chính]] của bạn: Bạn có thể [[trả lại]] lá [[mặt-ngửa]] này từ [[sân]] về [[tay]]. Vào [[Bước Thiệt hại]] của đôi bên, khi [[quái thú]] [[QUANG]] bạn [[điều khiển]] [[chiến đấu]]: Bạn có thể [[đưa]] lá này từ tay bạn vào [[Mộ bài]]; quái thú đó tăng thêm [[ATK]] bằng với ATK của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, cho đến hết [[lượt]] này.
+
| vi_name = Kẻ Lương Thiện
 
| ar_name = الامين
 
| ar_name = الامين
 
| bg_name = Честност
 
| bg_name = Честност

Phiên bản lúc 06:52, ngày 4 tháng 4 năm 2017

Honest
オネスト
Honest-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Kẻ Lương Thiện
 Tên Nhật オネスト
 Tên Nhật (rōmaji) Onesuto
 Tên Hàn 어니스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 37742478
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.