FANDOM


Dòng 36: Dòng 36:
 
|number = 37742478
 
|number = 37742478
 
|effect = Ignition, Quick
 
|effect = Ignition, Quick
|vilore = Vào [[Giai đoạn Chính]] của bạn: Bạn có thể [[trả lại]] lá [[mặt-ngửa]] này từ [[sân]] về [[tay]]. Vào [[Bước Thiệt hại]] của đôi bên, khi [[quái thú]] [[QUANG]] bạn [[điều khiển]] [[chiến đấu]]: Bạn có thể [[đưa]] lá này từ tay bạn vào [[Mộ bài]]; quái thú đó tăng thêm thêm [[ATK]] bằng với ATK của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, cho đến hết [[lượt]] này.
+
|vilore = Vào [[Giai đoạn Chính]] của bạn: Bạn có thể [[trả lại]] lá [[mặt-ngửa]] này từ [[sân]] về [[tay]]. Vào [[Bước Thiệt hại]] của đôi bên, khi [[quái thú]] [[QUANG]] bạn [[điều khiển]] [[chiến đấu]]: Bạn có thể [[đưa]] lá này từ tay bạn vào [[Mộ bài]]; quái thú đó tăng thêm [[ATK]] bằng với ATK của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, cho đến hết [[lượt]] này.
 
|lore = During your [[Main Phase]]: You can [[return]] this [[face-up]] card from the [[field]] to the [[hand]]. During either player's [[Damage Step]], when a [[LIGHT]] [[Monster Card|monster]] you [[control]] [[battle]]s: You can [[send]] this card from your hand to the [[Graveyard]]; that monster gains [[ATK]] equal to the ATK of the opponent's monster it is battling, until the end of this [[turn]].
 
|lore = During your [[Main Phase]]: You can [[return]] this [[face-up]] card from the [[field]] to the [[hand]]. During either player's [[Damage Step]], when a [[LIGHT]] [[Monster Card|monster]] you [[control]] [[battle]]s: You can [[send]] this card from your hand to the [[Graveyard]]; that monster gains [[ATK]] equal to the ATK of the opponent's monster it is battling, until the end of this [[turn]].
 
|de_lore = Während deiner [[Main Phase 1|Main Phase]] kannst du diese Karte vom [[Playing Field|Spielfeld]] auf die Hand ihres [[owner|Besitzers]] zurückgeben. Während des [[Damage Step]]s eines beliebigen Spielers, wenn ein [[face-up|offenes]] [[LIGHT|LICHT]] [[Monster Card|Monster]] kämpft, das du [[control|kontrollierst]], kannst du diese Karte von deiner Hand auf den [[Graveyard|Friedhof]] [[Send|legen]], um dieses Monster bis zur [[End Phase]] [[ATK]] in Höhe der ATK des gegnerischen Monsters, gegen das es kämpft, erhalten zu lassen.
 
|de_lore = Während deiner [[Main Phase 1|Main Phase]] kannst du diese Karte vom [[Playing Field|Spielfeld]] auf die Hand ihres [[owner|Besitzers]] zurückgeben. Während des [[Damage Step]]s eines beliebigen Spielers, wenn ein [[face-up|offenes]] [[LIGHT|LICHT]] [[Monster Card|Monster]] kämpft, das du [[control|kontrollierst]], kannst du diese Karte von deiner Hand auf den [[Graveyard|Friedhof]] [[Send|legen]], um dieses Monster bis zur [[End Phase]] [[ATK]] in Höhe der ATK des gegnerischen Monsters, gegen das es kämpft, erhalten zu lassen.

Phiên bản lúc 08:03, ngày 22 tháng 1 năm 2015

Honest
オネスト
Honest-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật オネスト
 Tên Hàn 어니스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 37742478
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.