FANDOM


Honest
オネスト
Honest-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Chân Nhân
 Tên Nhật オネスト
 Tên Nhật (rōmaji) Onesuto
 Tên Hàn 어니스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 37742478
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.