FANDOM


Holactie the Creator of Light
(ひかり)(そう)(ぞう)(しん) ホルアクティ
HolactietheCreatorofLight-YGOPR-JP-UR
 Tên Việt Horakhty, Vị Thần Sáng Tạo Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
そう
ぞう
しん ホルアクティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の創
そう
ぞう
しん
ホルアクティ
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Sōzōshin Horuakuti
 Tên Nhật (Dịch) Horakhty, the Creator God of Light
 Tên Hàn 빛의 창조신 호라크티
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Creator God / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.