Hiyari @Ignister
ヒヤリ(アット)イグニスター
Hiyari@Ignister-IGAS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Hiyari @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ヒヤリ
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ヒヤリ@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Hiyari Atto Igunisutā
 Tên Hàn 히야리()이그니스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 400
 Mã số 41306080
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.