FANDOM


Hip Hoshiningen
ハイパースター
HipHoshiningen-CYHO-EN-SR-1E
 Tên Việt Siêu Sao
 Tên Nhật ハイパースター
 Tên Nhật (rōmaji) Haipāsutā
 Tên Nhật (Dịch) Hyperstar
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Mã số 07778726
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.