FANDOM


High Priestess of Prophecy
魔導法士 ジュノン
HighPriestessofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 86585274
Loại Hiệu ứng Ignition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể tiết lộ 3 lá Bài Phép "Spellbook" trên tay bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay. Một lần trong lượt: Bạn có thể trục xuất 1 Bài Phép "Spellbook" trên tay hay trong Mộ bài của bạn để chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; huỷ nó.
English Description
You can reveal 3 "Spellbook" Spell Cards in your hand; Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can banish 1 "Spellbook" Spell Card from your hand or Graveyard, then target 1 card on the field; destroy that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.