FANDOM


Hieratic Seal of the Celestial Spheres
(てん)(きゅう)(せい)(こく)(いん)
 Tên Nhật (Kana)
てん
きゅうの
せい
こく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
きゅう
の聖
せい
こく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Tenkyū no Seikokuin
 Tên Nhật (Dịch) Hieroglyphic Seal of the Celestial Spheres
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 0 / 2
 Mã số 24361622
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.