FANDOM


Hieratic Seal of Banishment
抹殺の聖刻印
HieraticSealofBanishment
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 11975962
Mô tả Hiệu ứng
Hi sinh 1 quái thú "Hieratic" để Chọn 1 thẻ đối thủ của bạn điều khiển; trục xuất nó.
English Description
Tribute 1 "Hieratic" monster to target 1 card your opponent controls; banish that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.