FANDOM


Hieratic Dragon King of Atum
聖刻龍王-アトゥムス
HieraticDragonKingofAtum
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/2100
Mã số 27337596
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 6 Dragon-Type
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Xyz Nguyên liệu khỏi thẻ này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Dragon-Type từ Bộ bài Chính của bạn, và chuyển ATK và DEF nó thành 0. Thẻ này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
2 Level 6 Dragon-Type monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Dragon-Type monster from your Deck, and make its ATK and DEF 0. This card cannot attack during the turn you activate this effect.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.