Hieracosphinx
ヒエラコスフィンクス
Hieracosphinx-DR3-EN-SR-UE.png
 Tên Nhật ヒエラコスフィンクス
 Tên Nhật (rōmaji) Hierakosufinkusu
 Tên Hàn 히에라코스핑크스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 82260502
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.