FANDOM


Hidden Temples of Necrovalley
ネクロバレーの(さい)殿(でん)
HiddenTemplesofNecrovalley-MP14-EN-R-1E
 Tên Việt Tế Điện ở Necrovalley
 Tên Nhật (Kana) ネクロバレーの
さい
殿
でん
 Tên Nhật (Chuẩn) ネクロバレーの祭
さい
殿
でん
 Tên Nhật (rōmaji) Nekurobarē no Saiden
 Tên Nhật (Dịch) Shrine of Necrovalley
 Tên Hàn 네크로밸리의 제전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 70000776
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.