FANDOM


Hi-Speedroid Puzzle
HSR(ハイスピードロイド)(かい)(とう)(らっ)()ズール
HiSpeedroidPuzzle-MP17-EN-R-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Thượng Đẳng - Kiếm Khách Giải Đố
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド
かい
とう
らっ
ぱズール
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
かい
とう
らっ
ズール
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdoroido Kaitōrappa Zūru
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Sharp Sword Revolt Rip Zuru
 Tên Hàn H(하이)S(스피드)R(로이드) 쾌도난파 즈루
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1600
 Mã số 86943389
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.