FANDOM


Hi-Speedroid Kitedrake
HSR(ハイスピードロイド) カイドレイク
HiSpeedroidKitedrake-BLHR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Thượng Đẳng - Diều Lượn Hình Rồng
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド カイドレイク
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
カイドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdoroido Kaidoreiku
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Kitedrake
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2800
 Mã số 05772618
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.