FANDOM


Hi-Speedroid Kendama
HSR(ハイスピードロイド)()(けん)ダーマ
HiSpeedroidKendama-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Thượng Đẳng - Pháp Kiếm Dama
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド
けんダーマ
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
けん
ダーマ
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdoroido Maken Dāma
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Magical Sword Dama
 Tên Hàn H(하이)S(스피드)R(로이드) 마검다마
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1600
 Mã số 97007933
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.