FANDOM


Hi-Speedroid Hagoita
HSR(ハイスピードロイド)マッハゴー・イータ
HiSpeedroidHagoita-BOSH-EN-R-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Thượng Đẳng - Máy Phạt Cầu Lông
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイドマッハゴー・イータ
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
マッハゴー・イータ
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdoroido Mahhagō Īta
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Machago Ita
 Tên Hàn HSR(하이스피드로이드) 마하고 이타
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 21516908
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.