FANDOM


Hi-Speedroid Chanbara
HSR(ハイスピードロイド)チャンバライダー
HiSpeedroidChanbara-SHVA-EN-SR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Thượng Đẳng - Hào Kiếm
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイドチャンバライダー
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
チャンバライダー
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdoroido Chanbaraidā
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Chanbarider
 Tên Hàn H(하이)S(스피드)R(로이드) 찬바라이더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 42110604
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.