FANDOM


Hi-Speed Re-Level
ハイ・スピード・リレベル
HiSpeedReLevel-BOSH-EN-C-1E
 Tên Việt Đổi Cấp Thần Tốc Thượng Đẳng
 Tên Nhật ハイ・スピード・リレベル
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdo Rireberu
 Tên Nhật (Dịch) High Speed Re-Level
 Tên Hàn 하이 스피드 리레벨
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 15555120
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.