FANDOM


Hiệu ứng Nhanh

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

誘発即時効果

Rōmaji

Yūhatsu Sokuji Kōka

Tiếng Anh

Quick Effect
Trước đây: Multi-Trigger Effect

Hiệu ứng Nhanh (Nhật: 誘発即時効果 Yūhatsu Sokuji Kōka), trước đó được biết tới như là Multi-Trigger Effect, là một loại Hiệu ứng quái thúPhép Mức 2 (và là loại hiệu ứng quái thú duy nhất có Phép Mức 2).

Nó là loại hiệu ứng quái thú duy nhất có thể kích hoạt trong Cửa sổ vô hiệu hóa Triệu hồi, và là thứ duy nhất có thể tạo Chuỗi lên những hoạt động khác (ngoại trừ SEGOC). Do đó, hiệu ứng quái thú làm vô hiệu hóa hoạt động hoặc Triệu Hồi đều là Hiệu ứng Nhanh.

Sau khi Problem-Solving Card Text, Hiệu ứng Nhanh thường được ghi dưới dạng là "During either player's/your opponent's [turn/Phase/Step]:". Vài Hiệu ứng Nhanh được ghi rất cụ thể vào trong card text, ví dụ "Necro Gardna". Với những lá bài chưa được đính chính, Hiệu ứng Nhanh được ký hiệu bằng đoạn văn mô tả những thời điểm tương tự như chuẩn PSCT, hoặc chỉ ghi nhận trong luật.

Trừ khi có quy định khác (e.g. "Light and Darkness Dragon"), Hiệu ứng Nhanh có thể được kích hoạt nhiều lần trong một chuỗi nếu có thể.

Ví dụ trong Chuỗi

Người chơi điều khiển 1 "Horus the Black Flame Dragon LV8" mặt-ngửa, và hiện đang là Giai đoạn Chính 1 của đối phương.

Vì Chuỗi sẽ thực thi ngược lại, nên Chuỗi này sẽ được thực thi như sau:

Ví dụ

NecroGardna-BP02-EN-C-1E

Danh sách các quái thú OCG/TCG có Quick Effects

Xem thêm: Danh sách Quái thú có Quick Effect
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.