FANDOM


Hiệu ứng Giả-Lật mặt (Pseudo-Flip Effect) là thuật ngữ không chính thức cho Hiệu ứng Trigger tương tự như Hiệu ứng Lật mặt (Flip Effect); những hiệu ứng kích hoạt khi quái thú được lật lên mặt-ngửa. Tuy nhiên, vì chúng là kích hoạt hiệu ứng chứ không phải Hiệu ứng Lật mặt, do đó những lá bài như Ceasefire, Evil HERO Dark Gaia, The Spell Absorbing Life,.v.v.. không được áp dụng cho chúng.

Một số ví dụ về các quái thú có kiểu hiệu ứng này là Geargiarmor, Nightmare Penguin, Fossil Dyna Pachycephalo, Worm Yagan, và Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank".

Ví dụ minh họa

GhostrickDoll
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.