FANDOM


Hiệu ứng Cấp tốc/Fast effects là sự kích hoạthiệu ứng của các lá bài có Mức Phép từ 2 hoặc cao hơn, bao gôm các Hiệu ứng Nhanh của quái thú, Bài Phép Tức thời, và Bài Bẫy (cũng bao gồm cả Quick-like Effects của Bài Phép/Bẫy).


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.