Heroic Champion - Excalibur
(ヒロイック)(チャンピオン) エクスカリバー
HeroicChampionExcalibur-REDU-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hào Kiệt Vô Địch - Excalibur
 Tên Nhật (Kana)
ヒロイック-
チャンピオン エクスカリバー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ヒロイック
-C
チャンピオン
エクスカリバー
 Tên Nhật (rōmaji) Hiroikku Chanpion Ekusukaribā
 Tên Hàn H(히로익)-C(챔피언) 엑스칼리버
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 60645181
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.