FANDOM


Heroic Challenger - Swordshield
(ヒロイック)(チャレンジャー) ソード・シールド
HeroicChallengerSwordshield-REDU-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ヒロイック・
チャレンジャー ソード・シールド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ヒロイック
・C
チャレンジャー
ソード・シールド
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 52370835
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.