FANDOM


Heroic Challenger - Double Lance
(ヒロイック)(チャレンジャー) ダブル・ランス
HeroicChallengerDoubleLance-REDU-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ヒロイック・
チャレンジャー ダブル・ランス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ヒロイック
・C
チャレンジャー
ダブル・ランス
 Tên Hàn H(히로익)C(챌린저) 더블 랜스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 900
 Mã số 89774530
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.