Hero Signal
ヒーロー・シグナル
HeroSignal-SDHS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Tín Hiệu Người Hùng
 Tên Nhật ヒーロー・シグナル
 Tên Nhật (rōmaji) Hīrō Shigunaru
 Tên Hàn 히어로 시그널
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 22020907
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.