FANDOM


Hero Blast
ヒーロー・ブラスト
HeroBlast
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 37412656
Loại Hiệu ứng Effect
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 Quái thú Thường "Elemental HERO" ở Mộ bài của bạn làm mục tiêu; lấy mục tiêu đó lên trên tay, sau đó tiêu diệt 1 quái thú ngửa-mặt đối phương đang điều khiểnđiểm Tấn công nhỏ hơn hoặc bằng với điểm Tấn công của mục tiêu trên.
English Description
Target 1 "Elemental HERO" Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand, then destroy 1 face-up monster your opponent controls with ATK less than or equal to the target's ATK.
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.