FANDOM


Hero's Rule 1: Five Freedoms
  • Nhật: ヒーローズルール1 ファイブ・フリーダムス
  • Romaji: Hīrōzu Rūru Wan Faibu Furīdamusu
  • Việt: Quy Tắc Người Hùng 1: Ngũ Linh Siêu Thoát
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn mục tiêu lên đến 5 lá bài trong Mộ của đôi bên, trục xuất chúng.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hero's Rule 1: Five Freedoms Select a total of 5 cards in the Graveyard(s), and remove them from play.
Nhật 自分と相手の墓地から、カードの合計が5枚になるようにゲームから取り除く

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.