FANDOMHero's Return
 • Nhật: 英雄
  えいゆう
  の帰還
  きかん
 • Kana:
  英雄
  えいゆうの
  帰還
  きかん
 • Romaji: Eiyū no Kikan
 • Việt: Sự Trở Lại của Người Hùng
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến Binh Cấp 4 trở xuống từ Mộ của bạn. Tiêu diệt quái thú đó trong Giai đoạn Kết thúc của lượt kế tiếp của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hero's Return Special Summon one Level 4 or lower Warrior-Type monster from your Graveyard. Destroy that monster in the End Phase of your next turn.
Nhật 自分の墓地LV4以下の戦士1体を特殊召喚する。そのモンスターは次の自ターンのエンドフェイズ破壊される

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.