FANDOM


Hero's Bond
  • Nhật: HERO'S ボンド
  • Kana: ヒーローズ ボンド
  • Romaji: Hīrōzu Bondo
  • Việt: Mối Ràng Buộc của Người Hùng
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Nếu có quái thú "Elemental HERO" trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "Elemental HERO" Cấp 4 trở xuống từ tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hero's Bond If there is an Elemental HERO monster on the field, Special Summon a Level 4 or lower Elemental HERO monster from your hand.
Nhật 場にE・HEROと名のつくモンスターがいる時手札からLV4以下のE・HEROのモンスターを特殊召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.